Automotive scratch repair paste

€29.00
Styl : Pasta naprawcza*1 + g?bka*1 + gruby r?cznik*1
Qty : KUP 1 ZESTAW
Quantity
Free worldwide shipping over 40 Eur
7-12 Days Shipping
COD
Secure payments &10% OFF
Description

Czy jeste? zm?czony konieczno?ci? radzenia sobie z nieestetycznymi zadrapaniami i zarysowaniami na zewn?trz samochodu? Je?li tak, to pasta do naprawy samochodu jest idealnym rozwi?zaniem dla Ciebie. Ten rewolucyjny produkt zosta? zaprojektowany, aby pomc szybko i ?atwo naprawi? drobne zadrapania, odpryski i zarysowania na zewn?trz samochodu. Pasta jest ?atwa do na?o?enia za pomoc? szmatki lub g?bki i zosta?a opracowana tak, aby by?a odporna na dzia?anie czynnikw atmosferycznych. Ponadto jest bezpieczna do stosowania na wi?kszo?ci powierzchni samochodowych.

G?wne cechy

Wygodna: Pasta jest ?atwa w u?yciu i nie wymaga specjalnych narz?dzi ani umiej?tno?ci. Wystarczy na?o?y? past? na dotkni?ty obszar za pomoc? szmatki lub g?bki, a rezultaty s? d?ugotrwa?e i skuteczne.

Dzia?a na wszystkich rodzajach farb: Mo?e by? stosowany na wszystkich rodzajach farb, w tym metalicznych i per?owych.

Specjalna mieszanka: Zawiera specjaln? mieszank? woskw i cz?steczek naprawiaj?cych lakier, ktre wnikaj? g??boko w lakier, wype?niaj?c rysy i zadrapania.

Zwi?ksz po?ysk: Zapewnia doskona?? ochron? lakieru samochodu, chroni?c go przed czynnikami atmosferycznymi i innymi zanieczyszczeniami oraz zapewniaj?c, ?e samochd b?dzie wygl?da? jak nowy przez wiele lat.

Nie uszkadza oryginalnego lakieru: jego formu?a jest delikatna i bezpieczna. Mo?e szybko i skutecznie usuwa? rysy bez uszkadzania oryginalnej powierzchni lakieru.

Specyfikacja

Zawarto?? netto: 120 ml

Funkcja: Naprawa lakieru

Pakiet zawiera

1* Pasta naprawcza do zarysowa samochodowych + g?bka + gruby r?cznik

UwagiTen produkt mo?e naprawi? tylko drobne zadrapania na powierzchni lakieru samochodu. W przypadku g??bokich zadrapa mo?e odgrywa? rol? tylko w ?agodzeniu